Cricke och datorer är som korv utan bröd, inte menat så.
En hemsida kommer att komma upp här inom sin tid.
Han måste lära sig att starta datorn innan han kan göra en hemsida.

Under tiden kan man ringa som vanligt på: 070 - 547 99 33